Pagini

duminică, 16 septembrie 2012

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău


Reputaţia unei organizaţii este influenţată în principal de cultura sa organizaţională, de forţa cu care comunică şi de integritatea managementului. Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău (fosta Şcoală Specială de Arte şi Meserii Buzău) doreşte să devină un model al formării şi calificării profesionale a elevilor cu deficienţe de auz, ca viitori cetăţeni, integraţi în societatea auzitorilor, cu drepturi, libertăţi şi îndatoriri depline. Promovează dezvoltarea unui învăţământ modern, de calitate, axat pe respectarea şi asumarea valorilor democratice, oferă şanse egale elevilor, cu dizabilităţi senzoriale auditive, simple sau asociate, de compensare şi reabilitare a acestora şi dezvoltă abilităţi de cultură generală sau profesională, asigură dobândirea de competenţe şi deprinderi cheie: de comunicare verbală, orală şi scrisă, teoretice şi practice/calificări, din domeniul tehnologiei informatice, de comunicare într-o limbă străină, de socializare şi integrare, antreprenoriale, asigură însuşirea limbajului necesar integrării sociale şi comunitare (verbal, mimico-gestual şi informatic), asigură competenţele şi instrumentele necesare continuării învăţării de-a lungul întregii vieţi, pentru adaptarea la schimbările tehnologice sau din viaţa socială, promovează, prin toate activităţile, calitatea, responsabilitatea, încrederea în sine, toleranţa şi respectul pentru persoană, indiferent de sex, vârstă, etnie, statut social, are în centrul preocupărilor sale racordarea managementului resurselor umane la exigenţele învăţământului contemporan, perfecţionarea continuă a personalului didactic, utilizarea unui sistem de evaluare adecvat deficienţei, care să asigure măsurarea cât mai obiectivă a progresului şcolar, colaborarea cu părinţii, comunitatea locală, şcoli similare şi alţi parteneri.

OFERTA ŞCOLII
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENŢE AUDITIVE BUZĂU şcolarizează copii cu deficienţe auditive şi asociate, începând de la grădiniţă până la nivelul 2 de pregătire, obţinut în urma absolvirii ciclului inferior al liceului (filiera tehnologică, profilul tehnic, domeniul de pregătire Industrie textilă şi pielărie) şi parcurgerii stagiilor de pregătire practică (în vederea dobândirii calificării profesionale Confecţioner produse textile).  
 • STRUCTURA EDUCAŢIONALĂ:
 • Grădiniţa;
 • Ciclul primar;  
 • Ciclul gimnazial;
 • Clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică
 • Stagii de pregătire practică.
 • ORGANIZAREA:
 • Grădiniţă;
 • Săli de clasă (I – XI);
 • Cabinet pentru Terapii Specifice de Compensare (demutizare);
 • Cabinet de audiologie educaţională;
 • Cabinet de psihodiagnoză;
 • Cabinet de informatică şi platformă AEL;
 • Cabinet de biologie;
 • Cabinet de tehnologii textile;
 • Sală de sport şi recuperare (kinetoterapie);
 • Bază sportivă multifuncţională;
 • Atelier pentru activităţi preprofesionale;
 • Atelier confecţii - tricotaje;
 • Bibliotecă;
 • Cabinet medical;
 • Se asigură gratuit: cazare, masă, rechizite, îmbrăcăminte (de către COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU COPILUL CU DEFICIENŢE DE AUZ NR. 10 BUZĂU, care se află în aceeaşi clădire cu şcoala).
 • RESURSELE UMANE:
 • Educatoare; 
 • Profesori de psihopedagogie specială; 
 • Profesori de diferite specialităţi, calificaţi pentru învăţământul special; 
 • Audiolog; 
 • Psiholog;
 • Kinetoterapeut;
 • Ingineri şi maiştri cu specializare în domeniul textile - pielărie;
 • Personal administrativ.
 • OFERTA PENTRU COPII:
 • măsurarea pierderii de auz; 
 • protezare specifică în colaborare cu firme de specialitate (proteze FM); 
 • educaţie auditivă; 
 • activităţi de demutizare cu aparatură modernă şi program pe calculator; 
 • intervenţie precoce în dezvoltarea limbajului, în  grup şi individual; 
 • pregătire preşcolară şi şcolară cu cadre didactice calificate şi având continuitate în învăţământul special; 
 • obţinerea unei calificări profesionale prin absolvirea ciclului inferior al liceului tehnologic şi a stagiilor de pregătire practică. 
 • OFERTA PENTRU PĂRINŢI:
 • informaţii şi asistenţă de specialitate pentru cei care au copii cu deficienţe de auz, neurosenzoriale, tulburări de limbaj grave şi autism;
 • informaţii privind aparatele auditive, rolul şi întreţinerea acestora, eficacitatea protezării timpurii;
 • sfaturi privind relaţia familie - copil deficient de auz;
 • facilitarea schimbului de informaţii între părinţi;
 • consiliere pe probleme de:
  • deficienţă auditivă;
  • protezare;
  • posibilităţi de şcolarizare;
  • mijloace de instruire şi educaţie;
  • probleme familiale;
  • dificultăţi în educaţia copilului şi alte probleme speciale.

DATE DE CONTACT:
Adresa: Str. Horticolei, nr. 52, loc. Buzău, jud. Buzău, cod poştal 120081
Telefon: 0238.725706
Fax: 0238.723001
E-mail: speciala2buzau@yahoo.com
Web: http://www.specialasurzibz.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu