Pagini

vineri, 14 septembrie 2012

Descrierea proiectului

TITLUL PROIECTULUI: Copii educaţi astăzi, cetăţeni responsabili mâine/Students Educated Today, Responsible Citizens Tomorrow”

UnitĂŢILE de învăţământ în care se derulează proiectul: Şcoala Specială de Arte şi Meserii Buzău + Colegiul Economic Buzău 

DURATA PROIECTULUI: 34 luni 

DATA DE ÎNCEPUT: septembrie 2012 

DATA DE FINALIZARE: iunie 2016 

OBIECTIVUL GENERAL: Proiectul îşi propune schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient, promovarea unei atitudini de acceptare şi înţelegere a raporturilor dintre copiii cu dizabilităţi şi copiii consideraţi normali, sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilităţi printr-un proces de normalizare a vieţii acestora. Activităţile proiectului urmăresc egalizarea şanselor la educaţie, afirmarea şi integrarea deplină a elevilor cu dizabilităţi la toate nivelurile vieţii comunitare: social, profesional, educaţional, cultural, sportiv etc. Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea diferenţelor dintre cele două categorii de elevi prin integrarea lor într-un mediu comun de viaţă, precum şi schimbarea imaginii şcolii speciale în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate. 

NUMĂR ACTIVITĂŢI PROPUSE: 59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu