Pagini

duminică, 16 septembrie 2012

Colegiul Economic Buzău


COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU oferă elevilor din municipiu şi judeţ accesul în mod egal la educaţie şi instrucţie în scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi, toleranţi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă, care să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabilă la cerinţele pieţei forţei de muncă.
Ce am oferit noi elevilor? Acelaşi tip de educaţie „standard” cu a celorlalte licee, dar am adăugat educaţia europeană. Datoritã faptului că am beneficiat de la începutul anilor '90 de parteneriate europene, la nivel de şcoalã sau individual, plus valoarea a fost dată de „Proiectul Europa”. Majoritatea profesorilor a înţeles că Europa este un proiect pentru care toată lumea este responsabilă. Tinerii trebuie să fie făcuţi să conştientizeze că Europa este reorganizată ca o entitate culturală deschisă către lume în care cunoştinţele, competenţa tehnologică, cunoaşterea limbilor străine, formarea unei noi mentalităţi, respectarea adevăratelor valori constituie priorităţi ale educaţiei. De aceea profesorii noştri fac apel la conştiinţa elevilor când încearcă să le arate că suntem răspunzători cu toţii pentru construcţia Europei. A-i învăţa această responsabilitate este la fel de important ca şi procesul de predare.
Viziunea Colegiului Economic Buzău este de a deveni un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.
Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare îi va obişnui cu munca complementară ce le va aduce o expertiză în plus faţă de colegi şi un capital social de care pot profita în construirea viitoarei cariere şi va ajuta la dezvoltarea celor opt competenţe cheie pe care sistemele de învăţământ europene le au în vedere în educarea elevilor:
 • de comunicare în limba maternă;
 • de comunicare în limbi străine;
 • folosirea competenţelor digitale;
 • competenţe în matematică şi competenţe fundamentale în ştiinţă şi tehnologii;
 • competenţe sociale şi civice;
 • iniţiativă şi antreprenoriat;
 • sensibilitate şi expresie culturală;
 • competenţa de a învăţa să înveţi.

OFERTA ŞCOLII
Resurse materiale:
 • 20 săli de clasă 
 • 4 laboratoare de informatică (cu 100 computere, 3 imprimante, o tablă interactivă, 3 videoproiectoare, 3 scanere, conectare la reţeaua internet prin fibra optică) 
 • 1 laborator chimie şi fizică (cu aparatură şi instrumente de specialitate, 11 computere, videoproiector şi o tablă interactivă) 
 • 1 laborator de biologie 
 • 1 cabinet pentru studiul calităţii produselor şi serviciilor 
 • 1 cabinet pentru firme de exerciţiu (cu aparatură necesară funcţionării unei firme de exerciţiu, materiale de birotică, 7 computere, imprimantă) 
 • 1 cabinet de tehnica vânzării mărfurilor 
 • 2 laboratoare de alimentaţie publică 
 • 1 magazin clasă 
 • 1 sală de sport 
 • 1 bibliotecă – 14400 volume; biblioteca este dotată şi cu 1 computer şi 1 copiator
 • Cabinetul de Integrare Europeană (pentru activităţi educative, utilat cu 2 computere, imprimantă, TV, video, combină muzicală, colecţie de CD-uri, DVD-uri, casete video şi audio
 • 1 cabinet care facilitează accesul profesorilor la resursele didactice şi informaţionale moderne (6 computere, imprimante, scaner, retroproiector, video-proiectoare, xerox etc.).

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Liceu, filiera tehnologică, profilul servicii:
1) calificarea tehnician în activităţi economice
2) calificarea tehnician în administraţie
3) calificarea tehnician în turism
4) calificarea tehnician în activităţi de comerţ
5) calificarea tehnician în gastronomie

DATE DE CONTACT:
Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, loc. Buzău, jud. Buzău, cod poştal 120040
Telefon: 0238.724247
Fax: 0238.721197
E-mail: economic.buzau@yahoo.com
Web: http://www.colegiuleconomic.rdsbz.ro/page_01.htm

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu